Corona maatregelen aangescherpt en verplicht! Oók voor Helios!

21 augustus 2020


In verband met de weer toenemende besmettingen zijn de Corona maatregelen verder aangescherpt en deels nu ook verplicht gesteld (persconferenties van het Kabinet van 6 en 18 augustus jl.). Oók voor Helios, waarbij steeds ook de KNLTB-richtlijnen worden gevolgd.

Deze aanscherpingen betreffen:

  • Verplichte reservering van de tennisbanen
  • Registratie van spelers en bezoekers/toeschouwers
  • Strikte looprichtingen in de kantine
  • Verplichte zit- en afstandsmaatregelen op het terras
  • Gebruik regelmatig het aanwezige ontsmettingsmateriaal

Allemaal bedoeld om het risico op virusoverdracht te verkleinen en om snel en goed bron- en contactonderzoek mogelijk te maken mocht zich onverhoopt later een besmetting voordoen.

Samengevat luiden de maatregelen nu:

1.       Voor ALLE spelers geldt een verplichte reservering van de banen (en deze reservering geldt voor hen dan ook meteen als een aanwezigheidsregistratie).

2.       Ook ELKE gast/toeschouwer wordt dringend gevraagd zich te registreren. Daartoe kan een registratieboek op het terras worden ingevuld met naam en telefoonnummer, en dag en tijdstip van het bezoek aan Helios. Helios handelt hiermee op instigatie van de KNLTB conform de regels voor Horeca Nederland (https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Registratie-contactgegevens-bron-en-contactonderzoek.pdf). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek later. Deze gegevens worden na 14 dagen weer vernietigd.

3.       Daarnaast verzoekt het bestuur iedereen, dus zowel speler, begeleider als bezoeker op de baan, het clubhuis of het terras, vooraf de vragen in de Corona-gezondheidscheck (https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/20200708_Gezondheidscheck_vragen_NL.pdf) goed te lezen en voor zichzelf in te vullen, én daar feitelijk ook naar te handelen bij Helios. De GGD moet namelijk bij iedereen op een later moment deze gegevens kunnen opvragen, mocht daar vanwege een besmetting aanleiding toe zijn.

4.       Voor ELKE speler, begeleider en toeschouwer is op het terras een zitplaats verplicht! Staan is dus niet (meer) toegestaan, behalve wanneer men in de kantine een bestelling doet. Deze maatregel stelt wellicht een beperking aan het maximumaantal aanwezige personen op ons tennispark. Het bestuur zal zo nodig maatregelen nemen om deze verplichte voorwaarde te borgen.

5.       In de kantine geldt zeer nadrukkelijk éénrichtingsverkeer! Via de deur bij baan 1 erin en via de zijdeur bij baan 3 eruit! En na toiletbezoek of uit de kleedkamer loopt men via de achteruitgang buitenom terug naar het terras!

6.       Ook bij Helios gelden altijd de basisregels! Deze regels zijn: 1. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. 2. Houd je zonodig aan de geldende quarantaineregels en blijf dus óók thuis als iemand uit je huishouden positief is getest op Corona. 3. Houd ALTIJD de1,5 meter afstand van anderen, dus ÓÓK op het terras (en dus GEEN tafels en/of stoelen naar elkaar toe schuiven!) (voor personen uit één huishouden geldt deze afstandseis niet). 4. Was vaak de handen, hoest en nies in de elleboog, en gebruik regelmatig ontsmettingsmateriaal.

7.       Het Helios bestuur is verplicht om ervoor te zorgen dat deze instructies worden nageleefd! Maar het bestuur gaat er óók van uit dat iedereen zich zeer verantwoordelijk gedraagt, zowel voor de eigen gezondheid als die van anderen! Iedereen binnen Helios mag een ander aanspreken op het naleven van deze Corona regels en doe dat dan ook!

8.       Deze instructies gelden vanaf nu bij alle activiteiten van Helios, en dus zeker ook bij de SCK en andere groepsactiviteiten!

Laat HELIOS een TENNISCLUB zijn ZONDER CORONA BESMETTINGEN!

Nieuwscategorieën Algemeen nieuws