Naleven Corona-maatregelen moet veel beter!

02 september 2020


Beste leden van Helios,

Een vervelend bericht, maar toch ZEER noodzakelijk!

Het naleven van de Corona-maatregelen binnen Helios gaat (nog) niet helemaal goed! Een groot deel van de spelers en bezoekers houdt zich gelukkig wel aan de regels, maar anderen ook weer niet. Hoe vervelend ook, het bestuur moet voortdurend mensen aanspreken op het naleven van dezeregels en dan nog houdt men zich daar niet consequent aan. Weet dat Helios zich nu ook aan de horecaregels moet houden en bij het niet naleven daarvan (hoge) boetes kan krijgen! Zowel de KNLTB als de gemeente De Bilt vragen ons ook zeer dringend ons aan de Corona-regels te houden!

Daarom legt het bestuur de 7 Corona-maatregelen nóg een keer simpel uit:

1. Iedereen op het terras en de kantine zit! Staan is niet toegestaan! Oók voor Helios gelden nu de horecaregels (tenzij één persoon van een groep in de kantine een bestelling doet!)
2. Iedereen houdt 1,5 m afstand van elkaar! Dat hoeft echter niet voor personen uit één huishouden!
3. Van elke bezoeker of toeschouwer wordt verwacht dat hij of zij zich registreert met contactgegevens in het daarvoor bestemde boek in de kantine!
4. Houd je zo veel als mogelijk aan de looprichting in de kantine, zéker bij drukte!
5. Was en desinfecteer regelmatig je handen, en houd je ook aan de overige Corona-gedragsregels!
6. Van elk lid, bezoeker en toeschouwer wordt verwacht dat hij of zij bekend is met de Corona Gezondheidscheck en ook daarnaar handelt!
7. Volg de aanwijzingen van het bestuur op, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk!  

Verder is besloten dat rokers tijdens de SCK achter de kantine bij de fietsenrekken nog kunnen roken. De daarvoor eerder bestemde ruimte bij de loungebanken is daarvoor niet meer beschikbaar. Hiermee kunnen we nog meer (gezonde) zitplaatsen realiseren!

Het bestuur zal de leden nóg nadrukkelijker aanspreken op het naleven van deze Corona-maatregelen!

Maar óók van de leden zelf wordt een soortgelijke houding naar anderen toe verwacht! We zullen dat samen moeten doen!Vriendelijk waar het kan, dringend waar het moet!

Namens het bestuur,

Leendert van Bree, voorzitter Helios

Nieuwscategorieën Algemeen nieuws