Nieuwjaarsborrel en ALV op 15 januari 2020

11 november 2019


Het bestuur nodigt alle senoir leden graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 15 januari 2020, met daaraan voorafgaand de Helios Nieuwjaarsborrel.

Vanaf 19:15 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van Sportclub Irene. Na de Nieuwjaarsborrel zullen we vanaf 20:00 uur starten met de ALV. De jaarstukken 2019 en de concept activiteitenkalender 2020 zijn op het afgeschermde gedeelte van de website te downloaden. Zie "Over de vereniging", waarna "ALV documenten".

Omdat er een aantal belangrijke zaken besproken zullen worden zoals het Meerjareninvesteringsplan, met o.a. de LED (baan)verlichting en de zonnepanelen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk senior leden aanwezig zullen zijn.
 
We hopen dan ook op een grote opkomst!

Hopelijk zien we je bij Nieuwjaarsborrel en ALV op woensdag 15 januari a.s.in de kantine van Sportclub Irene!

Nieuwscategorieën Algemeen nieuws