Programma lustrum jaar

Programma Gouden Jubileum jaar

Het Gouden Jubileum jaar 2019 is begonnen! Het 50-jarig bestaan van TV Helios start officieel op zondag 31 maart met de Open Dag en het Openingstoernooi (voor jeugd én senioren).
Koffie, thee en fris met uiteraard wat lekkers staan vanaf 9.30 uur (bijna) klaar voor jullie in het Heliohome.
Hieronder het programma in vogelvlucht.

Open Dag/Openingstoernooi 31 maart

De Jeugdcommissie en Technische Commissie verzorgen op deze dag de tennisactiviteiten.
Geïnteresseerde kandidaat jeugd- en seniorleden zijn bij alle activiteiten van harte welkom! Via krantenartikelen en flyers zijn belangstellenden al uitgenodigd, maar neem gerust iemand van uw buren of vrienden mee! 

  • Om 9:00 uur begint het openingstoernooi voor de jeugd, in toss-vorm en via Tennis Kids. Aanmelden kan via [email protected]
  • Om 12:00 uur verzorgt onze nieuwe tennisschool UTO een clinic voor zowel jeugd als senioren. We zijn heel benieuwd op welke manier de nieuwe trainers van UTO ons het tennisspel laten beleven. Kom daarom kennis met hen maken!
  • Om 13:00 uur zijn de senioren aan de beurt om de eerste ballen te gaan slaan in hun openingstoernooi. Aanmelding hiervoor via [email protected].

Belangrijk!
De Parkcommissie heeft samen met enkele andere leden ervoor gezorgd dat de banen er weer prachtig bij liggen! Dat belooft wat!

De Kantinecommissie heeft intussen de kantine weer gevuld en staat de hele dag klaar voor een hapje en een drankje en zéker ook voor verschillende lekkere lunchgerechten.

Gouden Jubileum Commissie activiteiten
De Gouden Commissie verzorgt het middagprogramma vanaf 14.00 uur. 

Tommy, Mirjam, Harry en Marian zullen de leden van de 'Club van 50' verwelkomen. De officiële inschrijving hiervoor bleek al snel vol, maar daarna hebben velen zich nog aangemeld voor financiële steun, gewoon omdat ze Helios een zeer warm hart toedragen. Een dikke pluim!!
De 'Club van 50' zal deze middag het unieke en specifiek voor deze club samengestelde pakket ontvangen en verder zal het bord van de 'Club van 50' officieel worden “onthuld”.
 
Om 14.30 uur zal het tennispark en het Heliohome ook open staan voor onze ereleden, leden van verdiensten en ex-voorzitters die we van harte uitgenodigd hebben om onze 50e verjaardag mee te komen vieren. Dat wordt een heel leuke (her-) ontmoeting tussen leden van toen en nu. Hans Meininger, Jos Rotteveel, Herman Verkroost, Ton Werner en Harrie van de Avoort hebben allemaal aangegeven graag te komen. Annie Polak, al 50 jaar lid van Helios (!) is ook uitgenodigd deze middag aanwezig te zijn.

Vanwege het Gouden Jubileum is op de ALV van 16 januari reeds een nieuwe Helios-vlag met het jubileumlogo aan het bestuur aangeboden. Die vlag wappert inmiddels al fier aan de mast. En daarom zullen om 15.00 uur Mevrouw Madeleine Bakker, wethouder sport van de gemeente De Bilt, Annie Polak, 50 jaar Helios, een jeugdlid en uiteraard onze voorzitter Leendert van Bree het namenbord van de 'Club van 50' onthullen en het Gouden Jubileum jaar officieel openen.

Vanaf 15.30 uur gaat de Kantinecommissie een wijnproeverij organiseren. Jullie keuze gaat bepalen welke lekkere wijn er dit seizoen bij Helios worden geschonken ('met mate'). En natuurlijk gaat de proeverij vergezeld van lekkere “smaakmakers”. 

Vanaf 16.00 uur zal er het eerste muzikale optreden zijn van de 'HELIOSBAND', speciaal in en voor dit jubileumjaar samengesteld uit allemaal Heliossers. Er is al menig uurtje geoefend dus dat belooft wat.  En ook dan verzorgt de Kantinecommissie weer een hapje en een drankje.
 
Al met al wordt 31 maart een fantastische aftrap van ons Gouden Jubileum jaar. We hopen dat veel leden, oud-leden, familie en belangstellenden de weg naar Helios weten te vinden, om te tennissen of gewoon mee te genieten, en vooral ook “oude” bekenden te ontmoeten en herinneringen op te halen met elkaar. In 50 jaar is er veel gebeurd, dus gespreksstof genoeg. Neem vooral ook eigen foto's of andere herinneringen die je hebt mee, daarmee kunnen we het Heliohome ook leuk verder aankleden en versieren. Ons gezellige Heliohome is nu al “goud gekleurd”!

Jubileum activiteiten in de rest van het jaar
Het programma is steeds in ontwikkeling, maar na 31 maart zijn er nu al diverse activiteiten door de Gouden Commissie gepland. De kalender ziet er voorlopig als volgt uit:

Op vrijdag 12 april is er een bijzondere koffie/thee bijeenkomst, uiteraard met taart, in ons Heliohome. Annie Polak, al eerdergenoemd 50 jaar lid van Helios, wordt dan met veel (oud-)leden, tennisvrienden en vriendinnen verwelkomt. Annie tennist nog steeds en 12 april is de laatste tennisochtend binnen in de hal bij Sportcentrum KEES. Daarna dus doen we de koffie bij Helios vanaf ongeveer 11.30 tot (max) 13.00 uur, waarbij we nu al weten dat Annie “visite” krijgt van velen. Als je er niet eerder van hebt gehoord: bij deze van harte uitgenodigd ter ere van Annie. 12 April dus!!
 
In het finaleweekend van het Helios Open toernooi (dat wordt gehouden van 15 juni t/m 23 juni) is er op zaterdag 22 juni een groot feest voor alle Heliossers en alle vrienden van Helios, naast alle deelnemers aan het toernooi op ons park. Met uiteraard ook onze Heliosband die weer zal optreden maar ook met een andere muziek. We zullen in de komende tijd jullie hiervan steeds op de hoogte houden, maar noteer 22 juni alvast in jullie agenda.

TV Blauweis uit Taunusstein op bezoek
Voor een 10e ontmoeting (dus de 5e keer in Bilthoven) komt de bevriende tennisclub Blauweis uit Taunusstein het weekend van 2, 3 en 4 augustus naar ons toe. Ook aan dit jubileum wordt extra aandacht gegeven, waarbij er naast tennis ook een programma samen met de gasten wordt gemaakt met andere activiteiten:

Er wordt gedacht aan fietsen of wandelen of een bezoek aan een dichtbijgelegen plaats bijvoorbeeld Amersfoort. We zouden het heel erg leuk vinden als veel leden van Helios dit weekend mee komen doen om van deze 10e ontmoeting iets heel speciaals te maken. De organisatie van dit weekend (Wim, Harry,K iwi, Lilian en Marian) zullen samen met de Gouden Commissie nog wel leden benaderen van o.a. de fiets-en wandelgroep om te kijken naar leuke programma-onderdelen in dit weekend. Ook daarom alvast 2 t/m 4 augustus in de agenda noteren en vrijhouden zullen we maar zeggen.
 
SCK plus culinair
En dan hebben we natuurlijk traditioneel weer onze clubkampioenschappen voor senioren in de agenda staan. Dit jaar worden deze door de TC georganiseerd van 26 aug t/m 8 sept. Ook in dit programma zal de Gouden Commissie een rolletje vervullen buiten het tennissen om. Gedurende de hele week is er dan ook op culinair gebied weer het “koken voor leden door leden” en ook een... maar Jubileum feest op zaterdag 7 september.

Jeugd en jubileum
De jeugdleden van nu gaan later deze eeuw natuurlijk het 100-jarig jubileum vieren. Maar ook dit jaar is er uiteraard extra aandacht voor activiteiten juist voor hen. De Jeugdcommissie is nog aan het bekijken wat en wanneer er georganiseerd kan worden, maar in ieder geval mogelijk een special pannenkoek-toernooi, familieochtenden met een extra feestelijk tintje en ook een invitatie-Ouder-Kind toernooi met afsluitend een grote BBQ. Meer hierover volgt in een volgende Heliograaf en op de website, zodra de data bekend zijn.

Jubileumboek(Glossy) 50 jaar Helios
Binnen de Gouden Commissie is er ook apart groepje leden begonnen met het samenstellen van het uit te brengen Jubileumboek(Glossy) 50 jaar HELIOS. Natuurlijk helpen daarbij stukken uit alle voorgaande jaren uit het archief en foto's van de vereniging. En uiteraard de verhalen zoals die bij het 40-jarig jubileum in de verschillende Heliografen zijn verzameld.  Ook hebben enkele (oud-) leden de eigen plak- en fotoboeken beschikbaar gesteld.

Aan iedereen die nog andere gegevens (verhalen, gebeurtenissen en herinneringen en foto's van de club) heeft hierbij de oproep dat kenbaar te maken via het mailadres [email protected]
Het is de bedoeling om ook de verschillende activiteiten die in dit jubileumjaar georganiseerd worden nog in het boek op te nemen. Het Jubileumboek(Glossy) zal daarom naar verwachting tijdens de senioren clubkampioenschappen (SCK) (eind augustus/begin september) worden uitgebracht. Er zijn en worden bedrijven/sponsors benaderd om een logo/advertentie in dit unieke 50 jaar Helios-boek te plaatsen. Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij onze sponsorcommissie, via e-mail [email protected].
 
Biltse Recreatie Tennis week (BRT)
Uiteraard worden traditioneel in het Helios-seizoen ook de Biltse Recreatie week (BRT (juli) en de beide slottoernooien jeugd en senioren gespeeld. Dat ook deze toernooien een gouden feestelijk randje zullen krijgen mag duidelijk zijn. De Gouden Commissie hierover met commissies overleggen en met de BRT-leden hierover afspraken maken. Helios 50 jaar moet nu eenmaal bij alles in 2019 gevierd worden is het motto! 

Zin in Goud...!
Het bestuur en alle commissies hebben er in dit Gouden Jubileum jaar veel zin in. En we hopen uiteraard dat jullie als Helios leden, oud-leden en familie van leden dat via deze Heliograaf en alle komende activiteiten óók gaan krijgen. Je wordt tenslotte maar één keer 50! En mochten jullie toch nog iets missen in het programma: geef een seintje aan ons en we kunnen het zeker aandacht geven.

En tot slot: allemaal van harte gefeliciteerd met de 50ste verjaardag van Helios! 

Gouden Commissie: Mirjam Janssen, Ine Vink, Tommy Haffert, Harry Haffert, Patrick van Renswoude, Jos Vringer, Marja Kooij, Marian Kooy, Eline en Leendert van Bree en Jojan Pasma.
 
Jubileumboek(Glossy): Leendert van Bree, Ine Vink, Han Lukas Luijckx, Koop Dekker, Brig Duesmann, Jos Vringer en Jojan Pasma.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 228 0571

T.V. Helios Centrum

Kees Boekelaan 8a
3723 BA Bilthoven