Bardienstenhandleiding voor Helios leden

Bardiensthandleiding Helios leden 2024 

Wat is een bardienst?

 • Het helpen van de bezoekers van het clubhuis van TKHC Helios Centrum aan consumpties;
 • Het bijvullen van de koelkasten en het schoonhouden van de bar en de keuken.  

Waarom?  

 • We willen dat bezoekers van ons clubhuis snel en vriendelijk hun consumpties krijgen;   
 • Met betaalde krachten zou dit niet kostendekkend zijn;     
 • Bardiensten stimuleren het vriendschappelijke contact tussen de leden.  

Wie doen bardiensten?     

 • Senior leden van de vereniging geboren in het jaar 2006 of eerder;     
 • Een lid vervult meerdere bardiensten (in totaal minstens 5 uur).  

We moeten allen aan de IVA… wat is dat?    IVA: Instructie Verantwoord Alcohol schenken.   

Volgens gemeentelijke Drank- en Horeca vergunning moet er bij alcohol schenken tenminste een Helios lid gekwalificeerd met IVA certificaat aanwezig zijn. Niet alleen Helios vindt dit een zinvolle kwalificatie, maar Helios loopt bij controle anders ook een risico op een boete.!     

Haal dus het IVA certificaat of stuur een digitale kopie van het certificaat dat je al hebt naar: 📩 [email protected]

Je kunt het IVA certificaat halen door gratis online meerkeuzevragen te beantwoorden. Link: 🌐 www.nocnsf.nl/iva Eerst krijgt men daarbij interessante informatie, daarna volgt een test van 20 vragen. Het duurt een half uur en je slaagt altijd. Je ontvangt per mail een certificaat, de tennisclub krijgt de kopie.

Gegevens:           

Barverantwoordelijke: Harry Haffert          

E-mailadres: 📩 [email protected]            

Aangesloten bond: KNLTB  

Dus… bardienst? Maak er wat leuks van!      

Aanwezigheidsregistratie

Achter de bar in het Heliohome ligt een waarin een lijst voor de bardiensten zit. Er ligt daar ook een agenda. Bij aanvang van je dienst dien je de datum, je naam en de begin- en eindtijd van je bardienst in te vullen in deze agenda. Na afloop stort je het geldbedrag dat je hebt geïnd (cash geld) met een envelop in de kluis en zet je een paraaf in het logboek.  

Geen paraaf betekent voor de commissie: niet aanwezig geweest! En dat heeft gevolgen:: een boetebrief met een boete voor een niet-gedraaide dienst. Deze boete moet binnen 4 weken na dagtekening betaald zijn en er moet een nieuwe bardienst ingepland worden in overleg met de bardienstcommissie. Als beide punten niet zijn uitgevoerd, wordt de spelerspas van de betreffende speler zonder verdere berichtgeving geblokkeerd. Dit houdt in dat je niet speelgerechtigd bent en het bestuur de mogelijkheid heeft je als lid te royeren.  

Ben je écht verhinderd de dienst te draaien?

Indien je de bardienst absoluut niet kunt draaien, dien je te allen tijde zelf een vervanging te regelen. In het logboek zit ook een lijst van leden die tegen vergoeding van € 15 een extra bardienst willen draaien. De financiële afwikkeling regel je zelf met degene die je dienst overneemt. De verantwoordelijkheid blijft bij de persoon die oorspronkelijk bardienst heeft. Vergeet niet aan je vervanger te vragen het logboek in te vullen!  

Onbespeelbare banen

De verplichting geldt om bij slecht weer hoe dan ook naar het clubhuis te gaan en je naam in de agenda te paraferen. Als er geen baanbezetting van de banen is, moet u toch minimaal 1 uur aanwezig zijn. In dat uur zijn er zeker allerlei (schoonmaak)dingen te doen! Hierna kun je de voorzitter van de Kantinecommissie bellen om na gezamenlijk overleg eventueel het clubhuis te sluiten en de sleutels terug te brengen.  

Tijdens de dienst

 • Gebruik de kassa met voor gedefinieerde toetsen om het eten en drinken af te rekenen;
 • Als barvrijwilliger heb je iedere 2 uur recht op 1 gratis kop koffie of thee tijdens je bardienst;
 • Bij de koffie/thee hoort uiteraard een koekje, maar geef deze per kopje (zet geen bak met koekjes op de bar);   
 • Aan het einde van je bardienst altijd het cashgeld afstorten: - de envelop hiervoor ligt in de kastje achter de bar. - laat ongeveer € 10 (papiergeld) in de kassa, laat al het muntgeld ook in de kassa liggen. - de namen van diegene die bardienst hebben gedraaid invullen op de envelop. - deponeer de envelop in de kluis, het gestorte bedrag aub ook in het logboek vermelden;      
 • Erop toezien dat: - er NIET gerookt wordt in de kantine (rookbeleid). - er alleen alcohol (ook bier) wordt geschonken aan mensen vanaf 18 jaar;       
 • De bar en de keuken schoon achterlaten en goed afsluiten.  

Contact

Mochten er vragen of onduidelijkheden bestaan, vraag het dan gerust aan een aanwezig lid. Bij specifieke vragen over de bardienst, kan men terecht bij de KC. Wanneer op- of aanmerkingen bestaan over iets dat niet in orde is, of dat de voorafgaande bardienst iets niet correct heeft achtergelaten, meldt dit dan bij de barcommissie via [email protected]  

Verantwoordelijkheden

Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de bardienst aanwezig bent, zodat er tijd is voor overdracht tussen twee bardiensten. Tijdens de bardienst ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het gehele clubgebouw en bij mooi weer uiteraard ook voor het terras. Buiten de bardienst om heeft niemand iets achter de bar te zoeken. Ook mogen er geen kinderen achter de bar of in de keuken verblijven of barwerkzaamheden uitvoeren! De Keuringsdienst van Waren (KvW) komt regelmatig en onverwacht controles houden. Bij onvolkomenheden kan de KvW besluiten de bar met onmiddellijke ingang te sluiten! Alle bardiensten dienen zorg te besteden aan het schoonhouden van de bar, keuken, kantine en het terras en alles wat daarbij hoort. De verantwoordelijkheden tijdens de bardienst bestaan o.a. uit: 

 • Zo nodig binnen- en buitenverlichting aan doen;         
 • Inruimen van geleverde voorraad in voorraadruimte (ook koel- en vrieskast), op datum houdbaarheid;   
 • Hygiëne achter de bar en in de keuken;       
 • Lege flesjes sorteren naar soort fles in kratten naast het voorraadhok;  
 • Schoon glas en serviesgoed opruimen;         
 • Vuil glas en serviesgoed in vaatwasser zetten en, indien de vaatwasser vol is, laten draaien en vervolgens uitruimen als deze klaar is.;       
 • Aanvullen van frisdrankkoelkast (vanuit grote “Pepsi” koelkast).   "Spiegelen" op datum van de voorraad in de koeling;     
 • Controle op artikelen die over datum zijn;   
 • Aanvullen van het snoepdisplay; 
 • Opruimen lege flessen;     
 • Opruimen karton in zwarte papiercontainer bij toegangshek;  
 • Legen van asbakken op tafels buiten;     
 • Bij einde van avonddienst binnenhalen en schoonmaken van asbakken op tafels buiten;     
 • Bij einde dienst, vuilnisbakken legen en afvalzak in vuilcontainer;      
 • Bij einde dienst, (deels) volle kratten met lege flessen uit bar naar achteren;  
 • Indien tijdens of bij aanvang van de bardienst niemand op het park aan het tennissen is, dient de bardienst toch uitgevoerd te worden, leden kunnen altijd nog langskomen;      
 • Uitsluitend met toestemming van de kantinecommissie kan afwijkend worden gehandeld (bijvoorbeeld sluiten van het clubhuis bij langdurige regen); 
 • Je bent niet verantwoordelijk voor het afhangsysteem. Het gebruik hiervan is de verantwoordelijkheid van alle leden.  

Aandachtspunten

Het is niet toegestaan tijdens de bardienst te tennissen (of eigen activiteiten te verrichten)! Er is altijd wat (schoonmaak)werk te doen. Vooral het schoonhouden van de lekbladen en de bakken onder de glazen dient regelmatig te gebeuren.  

Beheer van de keuken

Let op dat de gekoelde en diepgevroren etenswaren op de juiste plaats bewaard blijven. Door Horeca voorwaarden mogen broodjes en tosti's niet in de koelkast overnachten, maar dienen bevroren te worden bewaard.   Let op: Hou de keuken schoon en hygiënisch voor prettig werken en voor de bezoeker een fijne gedachte dat netjes en schoon gewerkt wordt.

Jeugd en alcohol

 • Als vereniging moet worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving bij het schenken van alcohol;
 • Onder de 18 geen alcohol verstrekken;
 • Vraag altijd om legitimatie. Indien geen legitimatie, geen alcohol verstrekken;  
 • Bij twijfel geen alcohol schenken.  

Eerste ronde koffie/thee competitieteams

De eerste ronde koffie/thee van competitieteams (ook de bezoekende teams!) wordt door de club betaald. Daartoe worden altijd kannen koffie gezet (DUS niet uit de koffieautomaat!) Let op: Andere consumpties dienen WEL afgerekend te worden!

LET OP:

Het is niet toegestaan om een papieren bon te maken. Alle consumpties dienen direct te worden geregistreerd en betaald via de kassa. Er is echter wel één uitzondering en dat zijn de teambonnen die tijdens de competitie worden aangemaakt.

Zorg dat het clubhuis altijd netjes wordt achtergelaten.

Bij overdracht van de bardienst, de sleutels ter plekke overdragen. Wanneer er geen aflossende bardienst aan de orde is, sluit men de deuren van de kantine en – als er niet wordt getennist – ook de hekken.

Alvorens het clubhuis af te sluiten, controleer:   

 • Het snoeprek, de koelkast achter de bar en koffieautomaat zijn bijgevuld; 
 • Geleverde voorraad is opgeruimd in de daarvoor bestemde rekken in magazijn en koeling of vriezer;     
 • Geen apparatuur (frituurpan/ tostirooster) meer aan staat;        
 • De baanverlichting en alle overige verlichting in het clubhuis is uitgeschakeld; 
 • De bar en de keuken schoon zijn;
 • De lege statiegeldflessen naast het voorraadhok (achter de kantine) in de kratten staan gesorteerd naar flessoort (zonder rietjes);   
 • De lege niet-statiegeld-flessen in de zwarte rolcontainer (achter de kantine) zitten. Alle prullenbakken leeg zijn; alle vuilniszakken in de vuilcontainer naast het toegangshek zitten;     
 • Het meubilair binnen en op het terras netjes wordt achtergelaten;
 • De terrasverwarming is uitgeschakeld!;  
 • Het kan voorkomen dat bij de eindtijd van de bardienst, de bar nog niet gesloten hoeft te worden, doordat de bardienst wordt overgedragen aan een commissie- of bestuurslid.

Met vriendelijke groeten, De kantinecommissie van T.K.H.C. Helios Bilthoven.      

Bestuursreglement - Alcohol en roken in het Heliohome.docx