Contributie

Helios heeft diverse type lidmaatschappen met bijbehorende contributie voor het seizoen 2024.

De peildatum voor het leeftijdgebonden lidmaatschap is 1 januari.

  Senior lidmaatschap*

  € 185,-

  Senior proeflidmaatschap*

  €  70,-

  Studenten lidmaatschap* 

  € 135,-

  Junior lidmaatschap*

  € 125,-

  Junior proeflidmaatschap*

  €  50,-

  Zomerlidmaatschap junior*

  €  40,-

  Niet spelend lidmaatschap*

  €  27,50

  Inschrijfgeld per lidmaatschap

  €  30,-

* Alleen bij nieuw lidmaatschap geldt een inschrijfgeld verplichting (dus niet bij wijzigingen).

Deze bedragen zijn exclusief tennistraining

Inschrijfgeld
Helios zal het inschrijfgeld eenmalig innen via de machtiging voor de contributie bij de eerste keer dat de contributie wordt geïnd. 

Senior lidmaatschap
Het senior lidmaatschap geldt vanaf het jaar dat je 18 jaar wordt. 

Senior proeflidmaatschap
Nieuwe leden kunnen kiezen voor een proefabonnement van 3 maanden. Je betaalt voor deze periode geen inschrijfgeld. Het is vooral bedoeld voor het (opnieuw) kennis maken met tennis en onze vereniging. Gedurende deze drie maanden ben je ook KNLTB bondslid en kun je behalve KNLTB competitie aan alle activiteiten meedoen van de KNLTB en Helios. Word je aansluitend lid, dan worden de kosten van het proeflidmaatschap verrekend en betaal je dan pas inschrijfgeld.

Junior proeflidmaatschap
Nieuwe leden kunnen kiezen voor een proefabonnement van 3 maanden. Je betaalt voor deze periode geen inschrijfgeld. Het is vooral bedoeld voor het (opnieuw) kennis maken met tennis en onze vereniging. Gedurende deze drie maanden ben je ook KNLTB bondslid en kun je behalve KNLTB competitie aan alle activiteiten meedoen van de KNLTB en Helios. Word je aansluitend lid, dan worden de kosten van het proeflidmaatschap verrekend en betaal je dan pas inschrijfgeld.

Studentlidmaatschap
Studenten kunnen gebruik maken van een korting op het lidmaatschap van Helios. Voor Helios is een student iemand die een voltijdse of deeltijdse opleiding volgt tot een volwaardig HAVO, VWO, (V)MBO, HBO of WO diploma, die in het lidmaatschapsjaar minimaal 18 jaar is of wordt, en die gebruik maakt van de DUO regeling voor studiefinanciering. Om voor korting op het lidmaatschap in aanmerking te komen, moet de student daarom een kopie van een geldige (DUO) studentenpas en van een bewijs van inschrijving bij de studie inleveren bij de ledenadministratie of penningmeester. Dat moet bij aanmelding gebeuren en ook bij elk lidmaatschapsjaar vóór 1 februari.
Bij een deeltijdse opleiding geldt bovendien dat de lidmaatschapskorting slechts voor een bepaald aantal jaren geldt (voor te leggen aan het bestuur ter nadere bepaling). 
Voor situaties waarin wel tot een volwaardig diploma, zoals hierboven aangegeven, wordt opgeleid maar geen DUO regeling van toepassing is neemt het bestuur per situatie een beslissing.

Junior lidmaatschap
Wij hechten er bij Helios aan dat kinderen tenminste de basisbeginselen van het tennis bijgebracht wordt als mede dat het onderlinge contact vooral bij jonge kinderen/nieuwe jeugdleden gestimuleerd wordt. Omdat Helios het volgen van tennistraining voor onze jeugdleden heel graag wil stimuleren, zal er een korting van € 20,- worden verleend op de kosten van de tennistraining van onze tennisschool tot de zomervakantie en € 10,- op de kosten van de tennistraining na de zomervakantie. 
Vanaf het jaar dat je 6 wordt kun je lid worden van Helios. (10% korting bij tweede en volgende kind uit één gezin)  

Zomerlidmaatschap junior
In de regionale zomervakantie kan er een zomerlidmaatschap worden aangevraagd voor een junior waarvan (één van) de ouders, of een broer/zus, senior lid van Helios zijn (is). Dit zomerlidmaatschap bedraagt € 40,- per kind. Deze zal dan niet aangemeld worden bij de KNLTB en mag alleen vrijspelen onder begeleiding van een van zijn/haar ouders of een senior broer/zus die lid is bij Helios.
Voor informatie en aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Niet-spelend lidmaatschap
Mocht je zelf niet meer willen tennissen of door omstandigheden niet kunnen tennissen dan kun je "niet-spelend lid" worden van Helios. Dit betekent dat je clublid bent van Helios. Je krijgt dan toegang tot de website, ledensysteem, je ontvangt de nieuwsbrief en bent uiteraard van harte welkom op Helios. Je bent via Helios geen bondslid bij de KNLTB.

U-pas
Als u een U-pas ter beschikking heeft, kunt u bij Helios daar gebruik van maken. U-pas houders dienen elk jaar opnieuw vóór 1 februari zelf een kopie van de U-pas aan de ledenadministratie/penningmeester te overleggen als zij gebruik willen maken van de korting op het lidmaatschap en aan te geven welk bedrag Helios van het U-pas budget mag afschrijven. De contributie minus het bedrag dat van het U-pas budget wordt geïncasseerd wordt automatisch bij u geïncasseerd. Mocht er niet genoeg budget op de U-Pas staan dan zal de penningmeester u verzoeken om een nabetaling van de resterende contributie te doen.

Automatische incasso
De penningmeester streeft er naar om de contibutie-inning zoveel mogelijk via de automatische incasso te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan zal de penningmeester vragen om de contributie handmatig over te maken aan Helios.

Vragen over de contributie-inning? Neem gerust contact op met de penningmeester.

Jeroen Wolters

Contactgegevens: 📩 [email protected]

Bankrekeningnummer Helios:

T.K.H.C. Helios

NL 96 RABO 0376 1088 43


Vragen over het lidmaatschap?

Neem gerust contact op met de ledenadministratie.

Evert van Wilgenburg

Contactgegevens: 📩 [email protected]

Laatst gewijzigd 27-2-2024