Machtiging automatische incasso

Machtinging automatische incasso, senior en jeugd TV Helios.

U machtigt de penningmeester van T.K.H.C. Helios te Bilthoven tot het innen via automatische incasso van:

-     De contributiegelden;

-     Eenmalig inschrijfgeld bij de 1ste contributie inning;

-     Evt competitie gelden / inschrijfgeld toernooien / andere Helios activiteiten;

-     Evt. boetes en/of afkoop van bardiensten.

Mocht hierin iets veranderen kunt u dit doorgeven via u persoonlijke pagina op de website en/of de Helios Clubapp.