KNLTB voorjaarscompetitie

KNLTB voorjaarscompetitie 2023. 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2023 is gestart. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 december 2022. Het inschrijfformulier kan worden gestuurd naar [email protected] of ingeleverd bij Ilse de Weerd, Pieter Breugehellaan 5 te Bilthoven. In de bijlagen vind je naast het inschrijfformulier de bepalingen VJC 2023 en de speeldata 2023. Neem daar goed kennis van! 

Indien er vragen zijn m.b.t. de KNLTB Voorjaarscompetitie dan kan je contact opnemen met één van de onderstaande VCL's van Helios of met de TC.

Indien een team een invaller nodig heeft dan zal de captain/team zelf een invaller moeten regelen (zie reservespelers of de Helios ledenlijst).

De Captain is verplicht een invaller uiterlijk 2-3 dagen voor de competitiewedstrijd aan te melden bij de TC zodat wij de speler(s) die invallen kunnen registreren en de reglementen kunnen toetsen of een invaller reglementair kan spelen.

De Helios VCL's (Verenigings Competitie Leider):

  • Ilse de Weerd 06-81075761

  • Eline van Bree 06-29105336

  • Jeroen v.d. Meer 06-44638837 (Jeugd Helios)

  • Ewald Borst 06-24651234

  • Onno Kooy 06-11361399

KNLTB competitie

Vragen over de voorjaarscompetitie?

Neem dan contact op met de TC via de mail: [email protected]

 

Inschrijffomulier VJC 2023.docx data-voorjaarscompetitie-alle-2023-definitief.pdf Bepalingen VJC 2023.docx