Studentenlidmaatschap

Studentlidmaatschap

Studenten kunnen gebruik maken van een korting op het lidmaatschap van TKHC Helios. 
Voor Helios is een student iemand die een voltijdse of deeltijdse opleiding volgt tot een volwaardig HAVO, VWO, (V)MBO, HBO of WO diploma, die in het lidmaatschapsjaar minimaal 18 jaar is of wordt, en die gebruik maakt van de DUO regeling voor studiefinanciering. 
Om voor korting op het lidmaatschap in aanmerking te komen, moet de student daarom een kopie van een geldige (DUO) studentenpas en van een bewijs van inschrijving bij de studie inleveren bij de ledenadministratie of penningmeester.
Dat moet bij aanmelding gebeuren en ook bij elk lidmaatschapsjaar vóór 1 februari.
Bij een deeltijdse opleiding geldt bovendien dat de lidmaatschapskorting slechts voor een bepaald aantal jaren geldt (voor te leggen aan het bestuur ter nadere bepaling). 
 
Voor situaties waarin wel tot een volwaardig diploma, zoals hierboven aangegeven, wordt opgeleid maar geen DUO regeling van toepassing is neemt het bestuur per situatie een beslissing.