T.V. Helios Centrum

Tennis Klub Helios Centrum (TKHC) werd in 1969 opgericht door een groep enthousiaste zondagspelers. Zij speelden al enige jaren op de gemeentelijke banen bij het zwembad achter WVT. Het clubje groeide uit tot een kleine vereniging van ongeveer 80 leden, ondanks een strenge selectie de eerste jaren.
HELIOS werd daarmee de grootste bespeler van het park, waarop ook de vereniging TOSS en een aantal privé groepjes huurders waren. Gezelligheid stond voorop; iedereen speelde met iedereen. Toch waren er ook prestatiesuccessen. Onder de kundige begeleiding van trainer/coach Anton Bernaert werd het eerste zaterdag gemengde team Nederlands kampioen. Hoogtepunt in ieder seizoen was het Parktoernooi, waaraan alle bespelers van het park en van de nabij gelegen WVT banen konden deelnemen. De leden van Helios domineerden het toernooi. Avonden en weekenden werden druk bezocht met veel spannende wedstrijden. De bezoekers, gezeten op de “heuvel”, beleefden onder genot van een drankje, veel plezier aan de wedstrijden.

Al vanaf de beginjaren was er de wens van Helios om eigenaar te worden van eigen banen. Maar op de bestaande locatie, ingeklemd tussen spoorbaan en zwembad, was dit moeilijk te realiseren. De in jaren opgebouwde rechten en belangen van de andere vereniging (en van de groepen losse spelers), bleken bovendien in alle plannen, een te zware last voor een sluitende exploitatie.
In 1988 lukte het onder de bezielende leiding van toenmalig voorzitter Herman Verkroost. Na vele maanden besprekingen met het bestuur van de Werkplaats (in het grootste geheim), betrok Helios op 1 april 1989 het terrein aan de Kees Boekelaan. Het resultaat was een park met vier banen en een clubhuis met terras.

De eerste activiteit van Tennisclub Helios was de viering van het 4e lustrum. Het clubhuis kreeg al gauw de passende naam: HELIOHOME. Belangrijk voor het behoud van de Helios cultuur binnen de Bilthovense tennisgemeenschap (met nog 9 andere locale tennisverenigingen), was de gefaseerde groei van 80 naar 300 leden. Helios heeft na al die jaren op het nieuwe park nog steeds verschillende essentiële en unieke kenmerken: de mix van competitie en recreatietennis, het kunnen tennissen met alle leden zonder van te voren af te moeten spreken, de wekelijkse tossavond, de grote inzet van vrijwilligers in commissies en bij activiteiten en de gratis ballen.

(Helios is het Griekse woord voor ZON en zie ons logo).  

BESTUUR EN COMMISSIES

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er de Parkcommissie, de Kantinecommissie, de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Sponsorcommissie, de Kascontrolecommissie en de redactie van de Heliograaf (de Helios Nieuwsbrief).

LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar van Helios is gelijk aan het kalenderjaar. Via deze link zie je welke lidmaatschappen er mogelijk zijn.


OVERIGE INFORMATIE

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in januari. Het bestuur en de commissies leggen hierbij verantwoording af over hun activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar en geven toelichting op de plannen voor het nieuwe verenigingsjaar. Tevens wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd, de begroting van het nieuwe jaar besproken en worden bestuursleden en commissieleden (her)benoemd. Het digitale clubblad “Helios Heliograaf” verschijnt regelmatig in het verenigingsjaar. Hierin worden de leden gedurende het jaar op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging. Op de site van Helios is natuurlijk ook alle informatie te vinden.