Blessureregeling

Mocht het onverhoopt voorkomen dat je een blessure oploopt, kent Helios een blessureregeling. De blessureregeling is er voor langdurige blessures, dus niet bijvoorbeeld voor een verstuikte enkel, die drie weken duurt.

Ook hier geldt dat je tijdig kenbaar maakt bij de penningmeester dat je van die regeling gebruik wenst te maken. Vermeldt tevens de aard van de blessure en de verwachte duur.

Hieronder in de tabel staan in het kort de regels die zowel voor jeugd- als seniorleden gelden.  

  Blessuremelding voor 1 december

 Lidmaatschap wordt omgezet in niet-spelend lid voor 1 jaar

  Blessuremelding voor 1 maart

  Restitutie van € 125,- voor senior leden en € 35,- voor junior leden*

  Blessuremelding voor 1 juni

  Restitutie van € 100,- voor senior leden en € 15,- voor junior leden* 

  Bleussuremelding na 1 juli

  Geen restitutie

 

* Er dient apart zelf contact met tennisschool Smash opgenomen te worden. Zie het lesreglement van Tennisschool Smash voor eventuele restitutie van het lesgeld. In die gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.  

Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure melding weer te gaan spelen. Dit moet je dan melden bij de penningmeester en ledenadministratie, zodat er eventueel een verrekening gemaakt kan worden voor de contributie. De regeling geldt voor 1 seizoen en moet eventueel opnieuw voor een volgend seizoen worden aangevraagd bij de penningmeester.

In die gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de ledenadministratie.

Evert van Wilgenburg

Contactgegevens: 📩 [email protected]