Blessureregeling

Mocht het onverhoopt voorkomen dat je een blessure oploopt kent Helios een blessureregeling. De blessureregeling is er voor de langdurige blessures, dus niet voor bv. een verstuikte enkel. Ook hiervoor geldt dat je dit tijdig kenbaar moet maken bij de pennningmeester en dat je hiervan gebruik wilt maken. Vermeld de aard van de blessure en de verwachte duur. Mocht de blessure tijdens het tennisseizoen optreden vragen wij om een verklaring van de huisarts/specialist.

  Blessuremelding voor 1 december

  Lidmaatschap wordt omgezet in niet-spelend lid voor 1 jaar

  Blessuremelding voor 1 maart

  Restitutie van € 130,-

  Blessuremelding voor 1 juni

  Restitutie van € 105,- 

  Bleussuremelding na 1 juli

  Geen restitutie

In die gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure weer te gaan spelen, dit vragen wij je dit te melden bij de ledenadministratie en bij de penningmeester, zodat er evt. een verrekening gemaakt kan worden ivm de contributie. De regeling geldt voor 1 seizoen en moet evt. opnieuw voor een volgend seizoen worden aangevraagd.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Clubhuis: 030-2280571 / Informatie: 030-2250643

T.V. Helios Centrum

Kees Boekelaan 8a
3723 BA Bilthoven