Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via de mail te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie. Je krijgt hiervan een bevestiging.

Als je geen bevestiging hiervan krijgt binnen 2 weken na afmelding, neem dan contact op met de ledenadministratie. Het kan zijn dat je afmelding niet binnen is gekomen. Dit voorkomt dat er in de toekomst verwarring ontstaat over je opzegging.

Zeg je na deze datum je lidmaatschap op, dan is daar een financiële consequentie aan verbonden.

Opzeggingen die na 1 december maar voor 1 februari binnen komen zijn € 75,- voor senior leden en € 40,- voor junior leden verschuldigd.

Bij een opzegging ná 1 februari is de hele contributie verschuldigd.

Zegt u na deze datum, 1 februari (te laat) op dan loopt uw lidmaatschap in principe door tot het einde van het seizoen. U kunt dan aangeven dat u per direct uit het ledensysteem gehaald wilt worden. U ontvangt dan ook geen informatie meer over de acitviteiten van Helios.

In het jaar dat je 18 jaar wordt, gaat het jeugdlidmaatschap automatisch over in het senior lidmaatschap van Helios.

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Neem gerust contact op met de ledenadministratie:

Evert van Wilgenburg

Contactgegevens: 📩 [email protected]