Bardienstplanning

Vanaf 15 februari kon er weer ingeroosterd worden voor de verplichte bardiensten voor het seizoen 2019. Het inroosteren sluit op 21 maart om 23.59 uur!!  

Let op! Er is een aantal zaken gewijzigd in de bardienstplanning!

Het voorgaand jaar hebben wij helaas ervaren dat er meer ‘gaten’ in de bardienst-vervulling waren dan goed was voor de vereniging. Daar komt bij dat wij dit jaar wellicht uitkomen op een iets kleiner ledenaantal. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de bardienstplanning op enkele punten te herzien. Dit komt op het volgende neer:

  • Ieder lid is verplicht minimaal 12 uur bardienst te vervullen. Dit kan op meerdere manieren: via 4 diensten van 3 uur, of een combinatie van diensten van 2 uur, 3 uur en 4 uur. Hou dit zelf goed in de gaten met het inplannen van uw diensten! 

  • Slechts bij zeer hoge uitzondering, en dan vooral om medische redenen, kan dispensatie worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur neemt dan een beslissing.

Om alles sneller en soepeler te laten verlopen, zullen Jojan en Richard vrijdagavond 22 maart a.s. tijdens de informatieavond aanwezig zijn van 19:30 uur – 22:00 uur, voor een kennismaking en afhalen KNLTB pasjes. Met de leden die hun bardiensten nog niet hebben ingeroosterd, zullen wij dit meteen ter plaatse doen. Ook op zondag 31 maart a.s., tijdens de opening van het seizoen, zal Jojan aanwezig zijn om de KNLTB pasjes uit te delen en eventueel nog bardiensten in te vullen met degene die dit nog niet hebben gedaan.  

Let op! De bardienstverplichting en de betaling van de contributie zijn gekoppeld aan het krijgen van de ledenpas en het mogen deelnemen aan tennislessen, toernooien en competitie (zie ook het reglement dat vanaf eind februari 2019 op de website zal staan).

Mocht je na de sluitingsdatum de bardiensten nog niet hebben ingeroosterd, ontvang je van de penningmeester een boete van € 12,50 voor ieder uur niet ingeplande bardienst. Deze boete zal per incasso worden geïnd via de afgegeven machtiging. MAAR LAAT HET ZO VER NIET KOMEN!

Helios is vorig jaar begonnen met een nieuw ledensysteem en nieuwe website via KNLTB Club. Je hebt daar vorig jaar een wachtwoord voor aangemaakt. Mocht je niet meer in het bezit zijn van deze code/wachtwoord, dan kun je op "wachtwoord vergeten?" klikken om een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht dit alles niet lukken dan is een nieuwe code op te vragen bij de ledenadministratie: 📩 [email protected]

Inplannen van bardiensten kan via de 🌐 Dienstenplanner of via de KNLTB ClubApp voor Helios. De KNLTB ClubApp voor Helios leden is gratis te downloaden via: App Store  of in de  Play Store.  

Het bardienstreglement, waarin aangegeven is hoe in te roosteren samen met andere zaken die van belang zijn, is online te bekijken onder de knop Lidmaatschap – Bardiensten op de website. Wij raden iedereen aan dit alles nog eens te lezen, vanwege een aantal veranderingen! Het reglement staat i.v.m. de sleuteladressen in het afgeschermde gedeelte van de website.  

We doen een dringend beroep op jullie om zoveel mogelijk vroeg in het seizoen de bardiensten in te roosteren. Dit om te voorkomen dat er in het begin van het seizoen onvoldoende diensten zijn en de kantine dicht moet blijven.  

Oproep: Vind je het leuk om, eventueel tegen betaling, diensten van mede Heliosleden over te nemen? Geef je dan op zodat we een lijstje met namen op de website kunnen plaatsen. Dit is een noodoplossing voor als iemand onverwacht niet de eigen bardiensten kan draaien.

Let op: Dit zal dan een afspraak zijn tussen de leden zelf. Degene die ingepland stond op de betreffende dag blijft verantwoordelijk voor de bardienst!   

 

Richard van Oeffel

Contactgegevens: 📩 [email protected]