Bardienstplanning

Inroosteren bardiensten Helios

Vanaf 7 maart 20:00 uur kan er weer ingeroosterd worden voor de verplichte bardiensten voor het seizoen 2024. Het inroosteren sluit op 23 maart om 23.59 uur!!

  Let op! Dit komt op het volgende neer:

  • Ieder lid is verplicht minimaal 5 uur bardienst te vervullen. Dit kan op meerdere manieren. Houdt dit goed in de gaten met het inplannen van je diensten!
  • Je zal een aantal malen herinnerd worden aan het invullen van de bardiensten, maar de verantwoordelijkheid van het voor 23 maart invullen ligt bij de leden zelf.
  • Slechts bij zeer hoge uitzondering, en dan vooral om medische redenen, kan dispensatie worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur neemt dan een beslissing. 

Let op! De bardienstverplichting en de betaling van de contributie zijn gekoppeld aan het mogen deelnemen aan tennislessen, toernooien en competitie.

Mocht je na de sluitingsdatum de bardiensten nog niet hebben ingeroosterd, ontvang je van de penningmeester een boete van € 20,00 voor ieder uur niet ingeplande bardienst. Deze boete zal per incasso worden geïnd via de afgegeven machtiging aan het begin van het lidmaatschap. MAAR LAAT HET NIET ZO VER KOMEN!  

Helios is 2 jaar geleden begonnen met een nieuw ledensysteem en nieuwe website via KNLTB Club. Je hebt daar een wachtwoord voor aangemaakt. Mocht je niet meer in het bezit zijn van deze code/wachtwoord, dan kun je op "wachtwoord vergeten?" klikken om een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht dit alles niet lukken dan is een nieuwe code op te vragen bij de ledenadministratie: [email protected].

Inplannen van bardiensten kan via de Dienstenplanner of via de KNLTB ClubApp voor Helios. De KNLTB ClubApp voor Helios leden is gratis te downloaden via: App Store of in de Play Store.  

Het bardienstreglement, waarin aangegeven is hoe in te roosteren samen met andere zaken die van belang zijn, is online te bekijken onder de knop Lidmaatschap – Bardiensten op de website. Wij raden iedereen aan dit alles nog eens te lezen, vanwege een aantal veranderingen! Het reglement staat i.v.m. de sleuteladressen in het afgeschermde gedeelte van de website.  

We doen een dringend beroep op jullie om zoveel mogelijk vroeg in het seizoen de bardiensten in te roosteren. Dit om te voorkomen dat er in het begin van het seizoen onvoldoende diensten zijn en de kantine dicht moet blijven.  

Oproep: Vind je het leuk om, eventueel tegen betaling, diensten van mede Helios leden over te nemen? Geef je dan op zodat we een lijstje met namen op de website kunnen plaatsen. Dit is een noodoplossing voor als iemand onverwacht niet de eigen bardiensten kan draaien. Let op: Dit zal dan een afspraak zijn tussen de leden zelf. Degene die ingepland stond op de betreffende dag blijft verantwoordelijk voor de bardienst!  

Contactgegevens: 📩 [email protected]