Coronavirus nieuws geschiedenis

Berichtgeving rondom coronavirus

22 mei 2020

 

Het Kabinet heeft de Corona maatregelen verder versoepeld en de gemeente heeft daarmee ingestemd. Voor Helios betekent dit het volgende: vanaf nu mogen er 4 spelers op een baan en kan er dus ook weer gedubbeld worden. Nog altijd dienen we het digitale afhangbord, dat dus op max 4 spelers zal worden aangepast, te gebruiken voor reserveringen. Zonder reservering mag er nog niet worden getennist. Overigens werkt dit afhangbord goed, we krijgen daar veel positieve berichten over.

Wel het verzoek om na afloop van het tennissen of de tennisles niet op het terras te blijven hangen. En ook om niet veel vroeger dan de baanreservering of de tennisles al op het park te komen. Dat is tegen de regels! Te veel mensen op het park moet nog worden voorkómen!

Helaas mogen sportkantines/clubhuizen en bijbehorende terrassen op dit moment officieel pas op 1 september a.s. weer open. Dat loopt dus niet gelijk op met de datum van 1 juni voor de horeca, hoewel dat volgens ons met de 1,5 m afstandsregel, en dat vindt de KNLTB ook, best had gekund. Wel onderzoekt het OMT op dit moment of zij het Kabinet kunnen adviseren om dit toch al per1 juli open te stellen. Dat horen we dus nog!

Verder blijken onze tennisbanen nog redelijk kwetsbaar. Gebruik daarom altijd het juiste (gravel)schoeisel, wees voorzichtig met het spelen, en sleep de banen zoals het hoort. Het kan gebeuren dat de PC toch weer aan een baan onderhoud moet plegen en die baan wordt dan in het afhangbord geblokkeerd. Wij vragen daarvoor jullie begrip!

Als de Corona situatie zich gunstig blijft ontwikkelen zou onze SCK dus door kunnen gaan. De TC en de JC zullen met de competitieteams contact opnemen om de organisatie van de uitgestelde competitie in het najaar te kunnen gaan realiseren. Verder lijkt het erop dat we de Toss ochtenden en de Toss avond binnenkort ook weer kunnen instellen. Jullie krijgen daarover bericht als het zo ver is!

Daarnaast zijn we van plan een interne Laddercompetitie in te stellen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, horen jullie dat!

Op advies van de KNLTB onderzoeken we óók de mogelijkheid van een Zomer Challenge, een nieuw kortdurend lidmaatschap, inclusief enkele tennislessen en inclusief de SCK. Voor potentieel nieuwe leden lijkt dat aantrekkelijk!

Verder blijven we ons uiteraard houden aan alle geldende Corona regels!

En natuurlijk proberen we gezond te blijven!

 

11 mei 2020

Iets later dan verwacht vanwege de openstelling van het digitale afhangsysteem, hierbij de nu geldende tennisinstructies voor Helios. Zoals vorige week al gemeld, mogen we vanaf vandaag maandag 11 mei gelukkig weer de baan op. Wel zijn we daarbij strikt gehouden aan de richtlijnen van de KNLTB en de regels van de huidige noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht.  

A.     Voor Helios betekent dit het volgende voor de periode 11 mei - 1 juni 2020:

Lessen en vrij spelen

 • de jeugdlessen waren afgelopen week al begonnen, maar nu is er geen maximum meer aan het aantal spelers, en voor deze lessen is de UTO trainer de verplichte Corona toezichthouder;
 • bij de lessen voor senioren geldt nu: maximaal 4 senioren per baan en ALTIJD de 1,5 m afstand houden;
 • senioren mogen nu ook vrij spelen, maar wel slechts met 2 senioren per baan (dus alléén enkelspel!) én mits vooraf een specifieke baan digitaal is gereserveerd (NB. Voor senioren is een Corona toezichthouder niet vereist; het Helios bestuur vertrouwt op een ieders verantwoordelijkheid voor het volgen van de regels!);
 • het verplicht afhangen van een baan (voor maximaal 2 personen) vindt digitaal plaats via de website en de ClubApp (vanmiddag is dat systeem opengesteld); zo maar naar de club komen en gewoon gaan spelen mag dus niet!
 • in het digitale afhangsysteem zijn standaard voor alle banen de maandagochtenden geblokkeerd vanwege het baanonderhoud door de PC; daarnaast zijn uren geblokkeerd voor de UTO tennislessen;
 • de maximale afhangtijd voor senioren per dag op de dan beschikbare banen is max. 1 uur (2x 30 min.). Mocht het veel drukker worden – of juist niet – dan passen we dit aan (dit alles om een mogelijk grote toeloop naar het park te voorkomen); maar als er niemand ná jullie op de baan komt (check even het digitale afhangbord), dan kun je doortennissen;
 • eventueel kan er door het uitvallen van banen in verband met onderhoud een reservering komen te vervallen voor training en vrij spelen; daar krijgen jullie dan zo veel als mogelijk bericht van;
 • na afloop (zoals verplicht) de baan weer netjes slepen en keurig achterlaten;
 • vóór en na tennisles en tennissen altijd de handen wassen (bij het buitenkraantje, zeep aanwezig; wel zélf een handdoek meenemen!);
 • bij vrij spelen neemt iedereen zelf ballen mee.

Alleen toegang tot het park

 • het Heliohome, de kleedkamers, de wc's en het terras blijven voorlopig gesloten (en niemand blijft dus gezellig hangen op het park!);
 • er hangt één sleutel en wel bij het sleuteladres Jan Steenlaan - deze sleutel geeft slechts toegang tot het park en niet tot het Heliohome;
 • tijdens het tennissen hangt men de sleutel aan het ophangbord op het terras - volg hierbij de instructie van de parkcommissie; als er na afloop van het tennissen nog anderen aan het tennissen zijn, blijft de sleutel daar hangen; als er niemand meer tennist, wordt het park door de laatst vertrekkende tennissers afgesloten en hangt men de sleutel terug bij het sleuteladres Jan Steenlaan;
 • bij tennislessen kan men eventueel met de sleutel van de trainer bij hoge, sanitaire nood toegang krijgen tot de wc (maar niet tot de kantine!);
 • er wordt gezorgd dat de LED verlichting op de banen 1 en 2 tijdig aangaat als dit nodig is;
 • ook voor het overdag sproeien van de banen bij droog weer wordt zorggedragen.

Gedrag

 • we blijven ons houden aan de geldende hygiëne- en gedragsregels, óók voor wat betreft de 1,5 m afstand (dit laatste geldt niet voor de jeugd tot en met 12 jaar);
 • voor het overige gelden ook bij Helios de 'Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen – Fase 2 - 8 mei 2020', zoals die te vinden zijn op de website https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-tennis-padel. Lees deze informatie aub aandachtig door!;
 • de algemene Helios Corona toezichter is: voorzitter Helios, Leendert van Bree.  

B.      Helios ná 1 juni…

Vanaf 1 juni zou een verdere opschaling mogelijk kunnen worden als de Corona-situatie onder controle is en blijft. Dan zou bijvoorbeeld het vrij spelen kunnen worden uitgebreid naar 4 spelers per baan (dubbelspel), maar dan nog steeds onder de geldende hygiëne- en (1,5 m)gedragsregels. Ook wordt vóór 1 juni nog bekeken of clubhuizen en sportkantines qua openstelling en gedragsregels kunnen aansluiten bij de dan geldende regels voor de horeca. Dan komen onze KC en onze bardiensten ook weer in beeld! Officiële wedstrijden en toernooien blijven in ieder geval tót 1 september nog verboden. De VJC, en wellicht ook de ASC, zouden mogelijk in het najaar kunnen plaatsvinden. En ook onze eigen SCK kan wellicht in september tóch nog gehouden worden. Daarover wordt later besloten!

Het bestuur beraadt zich op dit moment op hoe het tennisseizoen 2020 tóch nog met (andersoortige) activiteiten in de 2e helft van dit jaar vorm zou kunnen krijgen. Te denken valt een verlenging van het speelseizoen richting november/december, een laddercompetitie, et cetera. We houden jullie op de hoogte en als jullie zelf ideeën hebben, dan horen wij dat heel graag!

Tegen 1 juni verwachten wij weer een update van de situatie en een mogelijk verdere versoepeling van de maatregelen. We houden jullie op de hoogte!

Deze fase van het opstarten van het tennisseizoen zal ongetwijfeld met horten en stoten gaan. Wij vragen daarvoor om jullie begrip. Wees ervan overtuigd: iedereen doet zijn of haar best!

En verder natuurlijk: blijf gezond!

 

8 mei 2020

Gelukkig kunnen we eindelijk voorzichtig het tennisseizoen 2020 opstarten. De versoepeling van de Corona maatregelen maakt het mogelijk dat vanaf maandag 11 mei senior leden ook weer mogen lessen en vrij mogen spelen. Alles nog wel onder de voorwaarden en richtlijnen die op dit moment uitgewerkt worden door de KNLTB en waarvoor ook nog gemeentelijke instemming nodig is in verband met de noodverordening. We verwachten dat we daar vóór 11 mei meer informatie over krijgen, dus houd de e-mail dit weekend extra goed in de gaten!

De periode van 11 mei - 1 juni heet bij de KNLTB Corona fase 2 en de richtlijnen waaraan op dit moment gedacht wordt, zijn:

 • geen maximumaantal jeugdleden meer bij de les
 • 4 senioren per baan mag alléén tijdens de les
 • bij het vrij spelen slechts 2 senioren per baan (dus alléén enkelspel)
 • bij vrij spelen moet een toezichthouder aanwezig zijn
 • altijd digitaal afhangen (via ClubApp of via toezichthouder/tennisleraar)
 • kantine, wc en terras blijven gesloten (en niemand blijft gezellig hangen)

Voor Helios betekent dat nogal wat, zoals via de sleuteladressen de toegang tot het park regelen (zonder toegang tot de kantine/WC), toezichthouders vinden (lijkt me lastig, en hopelijk is dat ook niet nodig), afhangmodule in de ClubApp operationeel maken, wel of niet eigen ballen meenemen, éénrichtingsverkeer op het park arrangeren, vóór én ná tennissen handen wassen regelen, et cetera.

UTO zal zelf de leden die zich hebben ingeschreven voor tennislessen benaderen zodra de voorwaarden voor tennisles bekend zijn en UTO zal dan ook het trainingsschema bekend maken. De verwachting is wel dat de lessen volgende week al kunnen beginnen. In principe zijn de lessen op de banen 3 of 4. Bij donker zal/zullen de laatste les(sen) op baan 2 worden gespeeld, dan blijft er één baan over om vrij te spelen. Helaas kunnen we deze keer niet naar binnen bij KEES, omdat die nog gesloten is.

Kortom, er zijn nog veel vragen en onzekerheden. Deze dagen krijgen we meer informatie, maar… we mogen behoedzaam (en mits alles tijdig geregeld kan worden en de gemeente haar verordening tijdig afgeeft) weer beginnen met tennissen vanaf maandag 11 mei.

DEFINITIEVE INFORMATIE MET INSTRUCTIES ONTVANGEN JULLIE UITERLIJK 10 MEI (uiteraard nog wel afhankelijk van tijdige instructies van de KNLTB en de goedkeuring door gemeente De Bilt)

En in de fases 3 (1 juni-1 juli) en 4 (1juli-1sept) mag er dan steeds weer wat meer, en dán… zijn we op hopelijk op 1 sept weer terug bij (het nieuwe) normaal. De KNLTB maakt op dit moment zo’n routekaart voor al die fases. Zodra die bekend is, sturen we dat naar jullie door.

NATUURLIJK houden we ons nog steeds aan de RIVM-hygiëne- en gedragsregels. En dus…als je klachten hebt, blijf je thuis!

De jeugdleden zijn deze week al lekker begonnen met de lessen. En voor hen (én (gratis) ook voor hun vriendjes) is er elke even week een leuke JeugdToss middag van 15-17 uur.

Tot snel op de baan!

 
2 mei 2020
 
Ondanks dat de Corona crisis nog niet voorbij is, en wij natuurlijk hopen dat jullie en je familie nog goed gezond zijn, zijn we als Helios uiteraard erg blij dat we de tennislessen kunnen starten.
De tennislessen olv UTO starten maandag 4 mei om 15.30 uur, op de banen 3 en 4. De tennisleraar is Kevin, en de eerste keer komt tennisleraar Marko even mee.
 
UTO heeft jullie een indelingsschema toegestuurd zodat je kunt zien wanneer jouw lestijd is.
 
Wel vragen wij jullie zeer nadrukkelijk het tennisprotocol te volgen.
Hierin staat wat jullie kunnen doen (en nalaten) om jezelf en anderen te beschermen tegen het virus.
Dit protocol staat op de speciale website pagina van de KNLTB, de tennisbond: https://corona.knltb.nl
Lees dit samen met je ouders aandachtig door en houd je eraan vóór, tijdens en ná de lessen.
Ouders mogen nog niet op het park, en daarom worden jullie bij het toegangshek afgezet en opgehaald.
Er is een looproute op het tennispark 
Bij het buitenkraantje op het terras moeten jullie vooraf en na afloop van de tennislessen jullie handen wassen en desinfecteren.
 
Het is even wennen, maar we hopen dat jullie weer lekker kunnen beginnen met tennis!
 
 
25 april 2020
 
Weer even een nieuwsupdate, met deze keer goed nieuws en slecht nieuws. Maar allereerst hopen we als bestuur natuurlijk dat het jullie allemaal qua gezondheid nog goed gaat! Mocht dat niet zo zijn, dat horen we dat uiteraard graag, dan kunnen we even contact opnemen.
 
Het goede nieuws is dat de Corona maatregelen door het Kabinet ietsjes zijn versoepeld. Vanaf 11 mei gaan de basisscholen en de kinderopvang weer open. En vanaf 29 mei mag er door de jeugd onder voorwaarden ook weer worden gesport en gelest. 
Voor Helios betekent dit dat met ingang van week 19 (4 meide tennislessen voor de jeugd zullen beginnen, zowel voor de jeugdleden jonger t/m 12 jaar, als voor de leeftijd 13-18 jaar. Alle hygiënemaatregelen blijven van kracht, zij dat de 1,5 m afstand niet meer geldt voor de jeugd jonger dan 12 jaar. In samenspraak met de Jeugdcommissie zal UTO de voor tennisles ingeschreven jeugdleden benaderen, het lesschema aan hen bekend maken. Door sportbonden en NOC-NSF is er voor de jeugdsport, en dus ook voor het jeugdtennis, een speciaal Protocol opgesteld, dat we uiteraard strikt gaan volgen. Zie hiervoor de website (https://corona.knltb.nl/media/oxbng5tj/protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar.pdf?ts=637233325734970000 ). Samengevat zie bijlage:
 
Verder zal Helios, uiteraard onder dit zelfde protocol, ook de JeugdToss woensdagmiddag weer laten beginnen voor de jeugd t/m 12 jaar. Te beginnen op woensdagmiddag 6 mei en daarna de oneven weken, alles onder leiding van Arthur van Hemert! En daarbij geldt de uitnodiging dat elk jeugdlid van Helios bij deze Toss middag tot aan de zomervakantie gratis 1-2 vriendjes mag meenemen om kennis te maken met tennis.
 
Ander goed nieuws is dat deze week de LED verlichting op de banen 1 en 2 is geïnstalleerd en getest, alles naar tevredenheid en conform de offerte. Mooi dat we als Helios deze stap hebben kunnen zetten. 
 
Maar we realiseren ons ook dat jullie daar als spelers op dit moment helemaal niets aan hebben, want er kan door senioren nog niet worden getennist. De KNLTB heeft protocollen klaar liggen om te gaan tennissen in een '1,5 m samenleving', maar blijkbaar wil het Kabinet nog even wachten. Dus tot in ieder geval 22 mei is het tennispark dicht, de kantine en het terras dicht en de senioren mogen niet spelen (ook niet singelen)! Laten we hopen dat er vanaf 22 mei wat meer mogelijkheden ontstaan. Verder zijn alle evenementen uitgesteld tot 1 september! Dus voorlopig geen toernooien en competities, dus ook geen VJC (is verplaatst naar het najaar), geen ASC en geen Helios Solvari Open. Maar wellicht dat we na 1 september toch ons SCK kunnen houden, laten we dat hopen. Als we ons allemaal goed aan de regels houden, laait de pandemie wellicht niet weer op en kunnen we langzaamaan weer wat gaat sporten.
 
Het bestuur zal zich in nauw overleg met de KNLTB, en ook bijvoorbeeld de Kring De Bilt e.o., zo goed mogelijk voorbereiden op de verdere mogelijkheden om te tennissen zodra daar door het Kabinet toestemming voor wordt gegeven!

 

16 april 2020

Graag brengen we jullie weer op de hoogte van een aantal zaken.

Allereerst een trieste mededeling. Wegens een verslechterende gezondheid heeft Jojan aangegeven haar functie als secretaris per direct neer te leggen. Dat is heel verdrietig voor Jojan zelf maar daar hebben we uiteraard volledig begrip voor! Naast het herstel van de Corona infectie zijn er ook andere zaken waardoor ze haar gezondheid nu voorrang wil geven. Jojan is, gegeven haar conditie, wel van plan om de ledenadministratie, de Heliograaf, de website en wat PR werk e.d. (van huis uit) te blijven doen.

Maar… we moeten dus OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE SECRETARIS. Als jullie leden kennen die jullie hiervoor zouden willen voordragen, en denk dus gewoon ook aan jezelf (!!), dan hoor ik dat zeer graag. Als bestuurder kun je direct meedenken en meebouwen aan de toekomst van onze club! Dus van harte welkom!

Voor alle correspondentie en telefoontjes naar het secretariaat is vanaf nu Leendert voorlopig even het aanspreekpunt, en dan bij voorkeur per e-mail ([email protected])!

Wat de Corona maatregelen betreft, hangt alles af van wat er op 21 april door het Kabinet besloten gaat worden. In deze tijden staat de bescherming van de gezondheid uiteraard voorop. En als er dus niets verandert, dan blijft ons tennispark gesloten. Maar we willen, en dat doet óók de KNLTB, wel alvast nadenken over een situatie waarin we wel weer (beperkt) mogen sporten. Als er voorzichtig enige versoepeling van de maatregelen komt, zou je bijvoorbeeld in zo’n eerste fase weer met z'n tweeën de tennisbaan op kunnen, bijvoorbeeld in een enkelspel of met een tennisles, maar alles natuurlijk onder de dan geldende afstandseisen en hygiëne. De tennisbond heeft de voorjaarscompetities ook nog niet definitief geschrapt en er wordt gehoopt dat die op een later tijdstip alsnog kunnen beginnen. Alles hangt dus af van wat er op 21 april besloten gaat worden.

De Parkcommissie werkt ondertussen voortdurend aan het onderhoud van de banen, de Kantinecommissie (en dan in het bijzonder Harry) doet allerlei klussen in de kantine, de Technische Commissie kijkt reikhalzend uit naar wanneer de voorjaarscompetitie kan beginnen, de Jeugdcommissie informeert regelmatig de jeugdleden en probeert hen enthousiast te houden, de Open Toernooi Commissie bereidt toch langzaam het Helios Solvari Open voor en de Sponsorcommissie denkt hard na over hoe men toch de sponsorinkomsten voor dit jaar zeker kan stellen (maar ja, kom daar eens om als de hele boel op slot zit).

Kortom, blijf gezond, denk aan jezelf én aan anderen, het komt goed!

 

2 april 2020

Allereerst hoop ik dat jullie in goede gezondheid verkeren en dat het Corona virus jullie nog niet te grazen heeft genomen. Bij Jojan was dat helaas wel het geval, maar gelukkig is zij nu weer (langzaam) herstellende (HEEL veel sterkte Jojan!!). Als er anderen zijn die getroffen zijn door het virus, dan horen we dat als bestuur uiteraard graag! Omzien naar elkaar is toch een sterk punt binnen onze club!
 
Samen strijden tegen het virus, dat is nog steeds onze verantwoordelijkheid! Daarom houden ook wij ons aan alle maatregelen en richtlijnen. Het kabinet heeft deze week besloten dat er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten mogen plaatsvinden, óók niet in kleine groepen. De sluiting van sportclubs, dus ook van tennisparken en clubhuizen, blijft daarom van kracht t/m 28 april. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop. Hopelijk heeft iedereen daar in deze tijden ook begrip voor. Het RIVM gaf deze week aan dat dit echt ook een zaak is van lang en consequent volhouden. Het kabinet heeft aangegeven op 21 april met nieuwe mededelingen hierover te komen.
 
Voor Helios heeft dit natuurlijk gevolgen. Allereerst kunnen/mogen we niet nog tennissen en trainen. Omdat alle georganiseerde evenementen sowieso tot 1 juni zijn verboden, zou ons Helios Solvari Open toernooi (start 13 juni) mogelijk ook in gevaar kunnen komen. De Open Toernooi Commissie (OTC) is gevraagd desalniettemin toch de voorbereidingen daarvoor zo veel als passend ter hand te nemen, evenwel zonder kosten daarvoor te maken. Mocht de KNLTB het toernooi tijdig vrijgeven, dan kunnen we daar mogelijk snel op reageren. Een en ander zal ook met onze sponsor Solvari worden gecommuniceerd.    
 
De start van de KNLTB competities is vooralsnog uitgesteld naar begin mei. Dit was al eerder besloten. De KNLTB werkt ondertussen aan een aantal scenario's om de competities op enig moment toch te kunnen starten. Zodra daar meer over bekend is, delen we dat uiteraard met jullie en met de TC. Alle informatie van de KNLTB is overigens te vinden op: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/04/maatregelen-verlengd-sportclubs-blijven-dicht-tm-28-april
 
Ook voor ónze club breken moeilijke tijden aan, óók financieel. Vooral de inkomsten uit de kantine zullen fors teruglopen en we krijgen uiteraard minder nieuwe leden. Daarnaast lopen andere uitgaven toch ook gewoon door. Als bestuur zijn we bezig om de gevolgen daarvan in beeld te brengen, óók voor de (voorbereiding van de) activiteiten die in de komende maanden gepland zijn. We hopen op de solidariteit van al onze leden om onze club te blijven steunen. Als vereniging gaan we zeker ook een beroep doen op de steunmaatregelen van de overheid en mogelijk ook van NOC NSF.
 
We wensen iedereen heel veel sterkte toe! En blijf gezond!

 

16 maart 2020  

Er zijn verdergaande maatregelen afgekondigd om het Coronavirus te bestrijden en ook de KNLTB conformeert zich hieraan. In aanvulling op het bericht van zondag 15 maart jl. heeft het Helios bestuur daarom het volgende besloten:

 • Met onmiddellijke ingang worden alle activiteiten bij Helios gestaakt en worden het tennispark en het clubhuis gesloten;
 • Hieronder vallen óók de trainingen, het vrij tennissen en het doen van bardiensten;
 • Vergaderingen binnen en tussen bestuur, commissies en werkgroepen worden afgelast;
 • Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april a.s..

Ook zijn alle KNLTB-bijeenkomsten en cursussen tot en met 6 april geannuleerd, zoals VCL- en VTL cursussen en kringbijeenkomsten.

De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april komt eveneens te vervallen.

De Parkcommissie (PC) mag doorgaan met het reguliere onderhoud van de banen. Dat is belangrijk om schade te voorkómen en de kwaliteit beter te borgen. Daarbij geldt wel dat het (dagelijkse) onderhoud slechts door één persoon tegelijk mag worden uitgevoerd. De PC bepaalt welke persoon dat op de betreffende dag doet.

De voorzitter van de Kantinecommissie heeft toestemming om, zo hij dat nodig vindt, verdere voorbereidingen te treffen in de kantine in afwachting van de latere opening van het tennisseizoen en het clubhuis.

Overleggen binnen en tussen bestuur, commissies en werkgroepen dienen uitsluitend per e-mail of telefoon plaats te vinden.

Het bestuur dringt er nogmaals op aan dat iedereen zich houdt aan de persoonlijke adviezen rondom gedrag, hygiëne en sociaal contact. Het is in uw eigen belang en dat van anderen!

Het bestuur zal jullie snel verder informeren over het mogelijke vervolg ná 6 april. Als er tussentijds nieuws is dat voor jullie van belang is, geven we dat uiteraard meteen ook weer aan jullie door.

Denk aan uw eigen gezondheid en die van anderen! En let een beetje op elkaar en geef hulp waar mogelijk!

Voor vragen kunt u per e-mail terecht bij de voorzitter Leendert van Bree ([email protected]).

 

15 maart 2020

De Nederlandse regering heeft in het belang van de volksgezondheid diverse maatregelen genomen om de verdere invloed van de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De KNLTB volgt deze maatregelen op, daarbij ook gevolg gevend aan oproep van NOC*NSF. Dat wil op dit moment zeggen dat alle toernooiorganisaties en tennisverenigingen oproepen worden om alle sportevenementen, waaronder de competitiewedstrijden en toernooien, af te gelasten. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart a.s. in heel Nederland.

Het kabinet heeft óók voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt eveneens door de KNLTB ondersteund, met als dringend verzoek alle andere tennisclubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten óók af te gelasten (wellicht is telefonisch overleggen een goed alternatief).

Het bestuur van TKHC Helios neemt, net zoals andere (tennis)verenigingen, verantwoordelijkheid in deze en sluit zich aan bij deze oproepen. Dat betekent voor Helios voorlopig het volgende:

 • Open Dag, Tennis Clinic en Openingstoernooi op 29 maart a.s. worden in z’n geheel afgelast en ook de betreffende bardiensten vervallen.
 • De Captainsavond op 24 maart a.s. gaat niet door.

Het bestuur blijft vanzelfsprekend de Coronacrisis nauwlettend volgen, óók voor wat betreft mogelijke nieuwe maatregelen en richtlijnen van het kabinet, de gezondheidsinstanties en de KNLTB. Zo nodig worden jullie daar dan weer snel over geïnformeerd.

Het bestuur van Helios voegt zich uiteraard ook bij de algemene gedrags- en gezondheidsrichtlijnen rondom deze viruscrisis met het dringende verzoek die ook op te volgen:

 • vermijd grote groepen, beperk sociaal contact en houd afstand;
 • was je handen regelmatig met zeep (en gebruik dáárna pas een desinfecterende gel);
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • geen handen schudden en geen ‘high-fives’;
 • gebruik alleen je eigen bidon/waterfles; 
 • blijf thuis bij verkoudheid, luchtwegklachten en/of koorts;
 • blijf thuis als je recent uit een risicogebied bent gekomen of nog komt.

Op dit moment is er nog geen aanwijzing dat de KNLTB-voorjaarscompetitie niet doorgaat. Maar de situatie blijft onzeker en dus zullen nadere berichten van de KNLTB hierover nog wel volgen.

Verder zal het bestuur zich de komende dagen nog buigen over de vraag of de trainingen en het vrij spelen wél kunnen doorgaan en dus ook of park en kantine open zouden kunnen. Vooralsnog, en zo geeft de KNLTB dat ook aan, lijkt dat allemaal nog wel te kunnen en ook de inschrijvingen voor de tennislessen gaan uiteraard gewoon door.

Het bestuur realiseert zich dat dit geen leuke en ideale start van het tennisseizoen is. Wel zijn alle maatregelen en richtlijnen erop gericht om allemaal vitaal en gezond te blijven!

Het bestuur zal jullie snel verder informeren over het mogelijke vervolg!

Voor vragen kunt u per e-mail terecht bij de voorzitter Leendert van Bree ([email protected]).